Behandelmethode

Behandelmethode

Hoe werkt OCH?

Behandelmethode

Hoe werkt OCH?

 

Een heel belangrijk subsysteem in ons lichaam is ons verteringssysteem en daar zijn onze darmen, ons microbioom, een heel belangrijk onderdeel van.

OCH heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de darmen en (orthomoleculaire) darmtherapie. Dat houdt in grote lijn in dat er wordt gekeken naar balans/disbalans(en) die zich in de darmen afspeelt/afspelen en hoe dit zich verhoudt/deze zich verhouden tot de klachten die er zijn. Veel klachten komen voort uit een disbalans in ons verteringssysteem, in ons microbioom. Een van de redenen hiervoor is dat een groot en belangrijk deel van ons immuunsysteem zich in onze darmen bevindt. De gezondheid van de darm en van het immuunsysteem hangen zo nauw met elkaar samen, dat er bij een disbalans in de darmen meestal ook een disbalans in ons immuunsysteem ontstaat. Het immuunsysteem werkt hierdoor niet zoals het zou moeten, waardoor er (gezondheid gerelateerde) klachten kunnen ontstaan.

Disbalans in onze darmen kan getraceerd worden via diagnostiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van o.a. feces(=ontlastings)onderzoek, bloedonderzoek, urineonderzoek en speekselonderzoek. OCH vindt het belangrijk om te werken met feiten en waarden. Meten is weten. Dus werkt OCH vanuit de diagnostiek. Op basis daarvan kan inzichtelijk gemaakt worden of disbalansen in het lichaam aanwezig zijn en ook waar de disbalansen zich in het lichaam bevinden. Zo kan een persoonlijk en individueel behandelplan opgesteld worden. Alleen op die manier kan de oorzaak gericht aangepakt worden en kan er resultaat geboekt worden, wat inhoudt dat er weer in gezondheid geleefd kan worden. Uiteraard spelen voeding, stress en lifestyle hierin ook een zeer belangrijke rol.

OCH past dus een andere benadering toe in vergelijking tot veel ‘gewone’ orthomoleculair therapieën. Het laten uitvoeren van onderzoek is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Alleen op basis daarvan kan er een doel-, resultaat- en persoonlijk gerichte behandeling plaatsvinden.